Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Madde 1- Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“Sözleşme”) Koin Bülteni Basın Yayın Bilişim Organizasyon Anonim Şirketi (“KoinBülteni”) ile  http://web3.koinbulteni.com/  internet adresinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu siteye üye olan gerçek kişiler (“Üye”) arasında düzenlenmiştir.

Her iki taraf birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu,  http://web3.koinbulteni.com/ i nternet adresinin web sitesi kullanım koşulları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

Üye, Koin Bülteni tarafından  http://web3.koinbulteni.com/  web sitesi ile sunulan hizmetleri kullanmak üzere bir üyelik hesabı açılışı yaptığı andan itibaren işbu Sözleşme’de yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Web sitesi, mevzuata ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak kullanılmak koşuluyla 18 yaşından büyük tüm gerçek kişilere ücretsiz olarak açıktır. Her bir Üye’nin web sitesinde ancak 1 (bir) hesabı mevcut olabilir. Üyelik hesabı ticari amaçla kullanılamaz.

Bu koşulların sağlanması neticesinde, Koin Bülteni tarafından kullanıcı hesabı onaylanır ve Üye web sitesinde üye olarak yer alabilir. Üye web sitesinde içerik üretebilir ve mevcut içeriklere yorum yazabilir. Üye tarafından üretilecek içerik ve yorumların fikri mülkiyet hakları ve sair tüm hak ve yetkileri Koin Bülteni’ne ait olacaktır, Üyeler üretecekleri içeriklerin yayınlanması, yeniden yayınlanması, farklı bir içerikte kullanılması, farklı bir mecrada yayımlanması, işlenmesi, yayından kaldırılması vb. karşılığında herhangi bir ücret, hak, alacak, tazminat vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülükleri ve yayın politikası doğrultusunda Koin Bülteni dileği içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan yayından kaldırabilir.

Üye, işbu Sözleşme ile Koin Bülteni’nin tüm Üyeler’in hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme hakkı olduğunu kabul eder. Üye aynı zamanda Koin Bülteni tarafından yapılan bu incelemeler ve Kullanıcı tarafından üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder. Üye’nin hesabı Koin Bülten’in yayın politikasına uymayan, suç veya kabahat teşkil eden veya yasal mevzuata herhangi bir şekilde aykırı içerik üretmesi veya faaliyeti nedeni ile Koin Bülteni tarafından askıya alınabilir veya üyelik hesabı tamamen kaldırılarak ilgili Üye’nin web sitesine üyeliği sona erdirilebilir. Bu husustaki nihai karar her zaman Koin Bülteni’ne aittir.

Web sitesinde yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir.

Koin Bülteni’ne başvurulmadığı müddetçe, yayınlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçerikler farklı üyeler tarafından oluşturulmuş olup şikayet edilmesi üzere başvurularınızı [email protected] mail adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Üyelik başvurusu aşamasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, Bitexen tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye, [_______]’de yer alan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Üye, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Böyle bir durumda Koin Bülteni’nin ilgili Üye’nin hesabını ihbarsız iptal etme, durdurma, askıya alma hakkı söz konusu olacaktır.

Üye, web sitesi kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme’nin hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Üyeler’in bu Sözleşme’yi ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile web sitesinin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, web sitesini olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da herhangi bir sistemimizin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda veya Koin Bülteni tarafından tayin edilecek nedenlerle ilgili Üye’nin hesabı askıya alınabilir. Üye’nin bu nedenle Koin Bülteni’nden herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 

Koin Bülteni, Sözleşme koşullarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve yeniden organize etme hakkını ve web sitesindeki faaliyetlerini veya üyelik sistemini durdurma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler yayımlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Üyeler yayım tarihi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.  

Madde 4- Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesi ve arayüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Koin Bülteni’nin mülkiyetinde olup bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının tüm hakları saklıdır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan (varsa) hizmetler, hizmet tedarik edilen kişiliğe aittir. Koin Bülteni bu hakların sahibi ve/veya yasal kullanım hakkı sahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamdaki herhangi bir hakkın, hizmetin ya da materyalin en geniş şekli ile kopyalanması, alıntılanması, izinsiz kullanımı, çoğaltılması, yayılması, geri mühendislik yolu ile kullanılması, yasalara aykırı ve

Ayrıca Üye’nin web sitesinin güvenliğini tehdit edebilecek şekilde ve/veya Koin Bülteni’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, kaynak kodlarını kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; web sitesinin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Koin Bülteni’nin sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Madde 5- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Adli Merci

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabi olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, 5 (beş) maddeden oluşmaktadır.

Bu metin 29.03.2023 tarihinde güncellenmiştir.